Retko logo

Retko d.o.o.

Dobja vas 207

2390 Ravne na Koroškem

Slovenija [Pokaži lokacijo]

 

tel: (02) 8218 140

(02) 8218 141

e-mail: info@retko.si


iso 9001

 

Podjetje Retko d.o.o. ima pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001

Osnovni podatki o podjetju

 

Naziv in naslov družbe:

Retko

proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.

Dobja vas 207

2390 Ravne na Koroškem

Slovenija

Telefon: 02 8218-140
e-mail: info@retko.si
Internetna stran: www.retko.si
Bančni račun pri UniCredit d.d.
IBAN SI56 2900 0005 0420 748
SWIFT BACXSI22
Identifikacijska številka za DDV:

SI76217884

Matična številka: 1300768
Šifra glavne dejavnosti: 28.750 - proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Družba je registrirana:

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, št. vložka: 1/09577/00

Direktor: Peter Retko & Robert Retko