Kronologija podjetja

  • 1979 - začetek obrtne dejavnosti
  • 1987 - preselitev na novo lokacijo v obrtno cono Log
  • 1989 - nakup prvega CNC stroja
  • 1998 - ustanovitev Retko d.o.o.
  • 2004 - nakup prvega robota
  • 2006 - preselitev v novo halo
  • 2008 - uveden ISO 9001
  • 2015 - nakup 5.osnega stroja
  • 2022 - sončna elektrarna

 

Retko logo

Retko d.o.o.

Dobja vas 207

2390 Ravne na Koroškem

Slovenija [Pokaži lokacijo]

 

tel: (02) 8218 140

(02) 8218 141

e-mail: info@retko.si


iso 9001

 

Podjetje Retko d.o.o. ima pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001

Začetki

Smo družinsko podjetje z več kot 30 letno tradicijo na področju mehanske obdelave kovin. Začetki podjetja segajo v leto 1979, ko sta brata Franc in Marjan Retko pričela s proizvodnjo raznih stružnih delov.

delavnica zunaj stara delavnica

Leta 1987 se je družba iz premajhnih prostorov na Ravnah preselila v nove prostore v obrtni coni. Čez dve leti je bil opravljen nakup prve CNC stružnice, ki je omogočil pričetek serijske proizvodnje izdelkov. Vzpostavljeni so bili številni kontakti s poslovnimi partnerji iz sosednjih držav in število zaposlenih ter strojev je raslo.

Retko d.o.o.

Franc Retko se je leta 1998 upokojil in prišlo je do delitve podjetja na dve samostojni enoti. Marjan Retko je svoj delež obdržal v podjetju REMF d.o.o., delež Franca pa sta prevzela sina Robert in Peter Retko, ki sta v ta namen ustanovila novo firmo - RETKO d.o.o.nova hala

Na začetku novega tisočletja je tudi nova družba rasla in kmalu se je pojavila potreba po večjih prostorih. Končno smo se lahko leta 2006 preselili v novo halo s 1.300 m2 površine. S tem smo si omogočili boljše pogoje za delo ter hkrati možnost nadaljne širitve. Od leta 2008 smo tudi lastniki certifikata kakovosti ISO 9001:2008, ki je potrdil naša prizadevanja za nenehno izboljšanje procesov proizvodnje in izdelkov.